header

Strona główna Konferencji

Instytut Budownictwa

Uniwersytet Zielonogórski

Aktualności

Tematyka

Komitet Naukowy

Organizatorzy

Adres biura i konto bankowe

Abstrakty

Zgłoszenie udziału

Poprzednie edycje

E-mail
Strona główna Konferencji

Konferencja dotyczy mechaniki ośrodków niejednorodnych a w szczególności: modeli matematycznych, badań eksperymentalnych, mechaniki kompozytów, problemów dyfuzji, filtracji i przewodnictwa ciepła, analitycznych i numerycznych metod rozwiązywania zagadnień, problemów projektowania i optymalizacji oraz zastosowań inżynierskich.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w powyższym zakresie oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

IV Konferencja Naukowa Mechanika Ośrodków Niejednorodnych odbyła się w dniach 6-9 czerwca 2013 w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”, położonym nad brzegiem jeziora w centrum Łagowa. Łagów jest malowniczym miasteczkiem leżącym na przesmyku między jeziorami w terenie pagórkowatym otoczonym lasami. W miejscowości zachowały się fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Nad miasteczkiem góruje Zamek Joannitów. Miejscowość jest miejscem wielu imprez kulturalnych, m.in. corocznych Dni Lubuskiego Lata Filmowego.

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć z koferencji!

Obrady

Jubileusz 80-lecia prof. Romualda Świtki

Kolacja na Zamku Joannitów

Wycieczka do obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Łagów światłem malowany